image strip 10_jaar_tzx 01

Trezorix levert infrastructuur gebaseerd op de Referentienetwerk Architectuur (RNA). Met een RNA-omgeving kunnen semantische netwerken gebouwd worden, waarin content items (eenheden van informatie, zoals artikelen of records) aan elkaar gekoppeld worden via concepten (eenheden van betekenis, zoals trefwoorden).

RNA-omgevingen worden als een ontsluitingslaag geplaatst tussen kennisbronnen (filesystemen, databases, enzovoort) en toepassingen voor eindgebruikers (zoals websites). Elke RNA-omgeving bevat een aantal hulpmiddelen, de RNA Toolset, die het aanleggen en onderhouden van semantische netwerken makkelijk maken.

 • image strip dierenzoeker

  Zoek een dier met... de Dierenzoeker

  Wat zie je daar krioelen in de kelder? Wat zie je daar spartelen in de sloot? Daar kun je achterkomen met de DierenZoeker. Een mobiele website, gemaakt door Het Klokhuis en Naturalis, waarop je dieren in en rond het huis kunt opzoeken. Je komt op eenvoudige wijze achter de naam van het beest en leert meer over zijn uiterlijk en gedrag.
  Niet alleen gebruik je de DierenZoeker op een telefoon of op de computer, ook in de klas is het een handig hulpmiddel. Zodra de site op het smartbord verschijnt, kunnen de kenmerken van de gevonden dieren worden gezocht en is er meer over te leren.
  In de database van de DierenZoeker staan op dit moment 110 dieren, zoals stadsvogels, spinnen, duizendpoten, vliegen, muggen en vlinders. Het komende jaar wordt de DierenZoeker aangevuld tot 400 soorten, zodat straks de meeste dieren die in en om het huis leven kunnen worden opgezocht.
  De Dierenzoeker is een project van Naturalis en Klokhuis. De vormgeving is van IJsfontijn, de onderliggende techniek is gedaan door Trezorix en is gebaseerd op de RNA architectuur.

 • image strip molens 01

  Nederlandse molens in beeld

  04-06-2011  Wie Nederland zegt, zegt molens. Ons land telt bijna 1300 wind- en watermolens die op de Rijksmonumentenlijst staan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en partners in de molenwereld werken aan een referentienetwerk waarmee deze monumenten worden ontsloten. Naast geografische data voor presentatie op digitale kaarten worden de gegevens over de molens in het referentienetwerk verrijkt met informatie uit verschillende referentielijsten, zoals molentypen, functies van molens, en onderdelen. Deze structuren zijn samengesteld uit het Dictionary of Molinology van de International Molinology Society en het Nederlandse Molenwoordenboek. Het Molen-project is onderdeel van het RCE Semantisch Netwerk, dat draait op een RNA-omgeving.

 • image strip alliedcollections 01

  Collecties geallieerd

  06-05-2011  "Binnenkort zijn we geen museum met een netwerk meer, maar een netwerk met een museum." Met dit motto van collega-instelling Naturalis in het achterhoofd maakte het Legermuseum in 2010 grote stappen in de ontwikkeling van zijn "Geallieerde Collecties". In dit Digitaliseren-met-Beleid-project worden tien digitale collecties van het Legermuseum middels verschillende thematische thesauri met elkaar in verband gebracht. Ook biedt het Legermuseum binnenkort de mogelijkheid om met behulp van facetdeterminatie van (foto's van) oude legeruniformen regiment, rang en functie te bepalen. Annet Ruseler, Hoofd Collectie-informatie van het Legermuseum schreef over het project een artikel voor ICOMAM magazine. Lees hier het hele artikel (Engels). De zoek-portal en facetdeterminatie komen het tweede kwartaal van 2011 online.

 • image strip archeoingemeente 01

  Archeologische vondsten in kaart gebracht

  18-04-2011  Regelmatig stuiten archeologen en grondwerkers op de sporen die mensen, dieren en planten in de loop van de geschiedenis op het Nederlandse grondgebied hebben achtergelaten. Al deze bodemvondsten zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zorgvuldig gecatalogiseerd in een drietal databases, met daarin archeologische, archeozoölogische en archeobotanische vondsten. Het project Archeologie in de Gemeente geeft hiervan een overzicht. De vondsten, verrijkt met allerhande data uit het online Archeologisch Basis Register (zie onder), worden gepresenteerd op een geografische kaart, gecombineerd met een handige tijdbalk. Hiermee kunnen gebruikers zoeken naar vondsten op specifieke lokaties en uit een afgebakende periode (link). Het project is onderdeel van het RCE Semantisch Netwerk, dat draait op een RNA-omgeving. De end-user applicatie is gemaakt door Infoprojects.

 • image strip archeorefnet 01

  Archeologische thesauri

  14-03-2011  Stadsarcheologen, universiteiten, archeologische bedrijven, allen maken ze gebruik van het Archeologisch Basis Register (ABR). Deze verzameling van tien referentiestructuren (thesauri) biedt gestandaardiseerde codes voor het vastleggen van gegevens over onder andere materialen, archeologische perioden, culturen en complextypen (typen vindplaatsen). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE),  beheerder van het ABR, maakt deze referentiestructuren online beschikbaar. Het gebruik van een RNA-omgeving stelt RCE en partners in staat om hun archeologische gegevens via deze thesauri te koppelen en vindbaar te maken via het web.

 • image strip vogelskijken 01

  Vogels kijken op het internet

  01-03-2011  Na tweeënhalf jaar pionierswerk is STERNA afgerond. Het door Naturalis en Trezorix opgezette internationale project werd eind 2010 afgesloten met een bijeenkomst in Leiden waarin de best-practices werden geëvalueerd en aanbevelingen werden geformuleerd voor toekomstige projecten. Het resultaat: ruim 200.000 digitale objecten over vogels uit alle uithoeken van Europa, die via een veelvoud aan kennisstructuren semantisch aan elkaar zijn gerelateerd. Vier portals bieden, gebruikmakend van de door Trezorix ontwikkelde RNA interface, op uiteenlopende wijzen en in verschillende talen toegang tot deze content. Een deel hiervan is bovendien geautomatiseerd overgenomen (geharvest) door Europeana en is beschikbaar via de portal van dat project. Daarmee heeft STERNA de belangrijkste doelstellingen van het project ruimschoots gehaald.

 • image strip natuurcollectie 01

  Grasduinen door de Nederlandse natuurcollecties

  04-02-2011  Wie een natuurmuseum bezoekt, krijgt doorgaans slechts een fractie te zien van alle objecten die het museum in huis heeft. De rest ligt achter gesloten deuren in het depot. Met Natuurcollectie.nl verandert dat. In dit samenwerkingsverband zetten de Nederlandse natuurmusea grote delen van hun collecties online. Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden die de RNA architectuur en RNA Toolset van Trezorix bieden, zijn deze collecties geïntegreerd en vanuit verschillende invalshoeken doorzoekbaar gemaakt. Zo worden in Natuurcollectie.nl meerdere, semantisch met elkaar verbonden taxonomieën gebruikt om de plaats van de objecten in het planten-, dieren of schimmelrijk aan te duiden. Op de site www.natuurcollectie.nl kan het onderzoek door de digitale natuurhistorische collecties van Nederland beginnen. Natuurcollectie.nl is voortgekomen uit het DNCN-project. Lees meer...

 • image strip denver 01


  Trezorix met Sterna in Amerika

  25-04-2010  Jaarlijks wordt in de Verenigde Staten de Museums and the Web conferentie georganiseerd, dé ontmoetingsplaats voor professionals op het terrein van digitaal erfgoed. Tijdens het driedaagse evenement worden innovatieve online toepassingen van en voor musea en andere kennisinstellingen gepresenteerd. Dit jaar streek de conferentie neer in Denver en Trezorix was erbij. Tijdens de exhibition werd door Sterna-partners Trezorix, Naturalis en Salzburg Research de nieuwe omgeving voor Sterna geïntroduceerd, die als eerste gebruik maakt van de RNA Toolset versie 4. Deze biedt onder andere veel flexibeler mogelijkheden voor datamodellering, er is een update-agent waarmee wijzigingen in externe bronnen automatisch kunnen worden doorgevoerd in de RNA-omgeving, en complexe datasets kunnen als tabel nog makkelijker worden geïmporteerd. Maar ook de al lang toegepaste mogelijkheid voor meertaligheid trok weer veel belangstelling - niet verwonderlijk gezien het internationale karakter van de conferentie: musea, bedrijven en overheidsorganisaties uit vijfentwintig verschillende landen waren er vertegenwoordigd.

 • image strip teylers 00

  Teylers Museum integreert zes collecties

  10-12-2009   Als man van de Verlichting legde Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) een brede verzameling aan van kunst en wetenschappelijke objecten. Deze collectie, sinds 1784 door het Haarlemse Teylers Museum beheerd en uitgebreid, bestaat uit zes deelcollecties: kunst, zeldzame boeken, numismatiek, wetenschappelijke instrumenten, paleontologie en mineralogie. Momenteel worden deze met behulp van Trezorix' RNA architectuur geïntegreerd in één vindbaarheidslaag. Hiermee worden ze als geheel doorzoekbaar, iets wat voorheen onmogelijk was door uiteenlopende beheerssystemen en de inhoudelijke verschillen tussen de datamodellen. Drie van de zes collecties, samen goed voor zo'n 70.000 items die zijn samengesteld uit een half miljoen RDF objecten, zijn al in de vindbaarheidslaag opgenomen. Lees meer...

 • image strip nsr 00

  Een netwerk van dieren en planten

  31-12-2009  Het Nederlandse Soortenregister biedt een schat aan informatie over de meer dan 35000 planten, dieren en schimmels die sinds 1758 in ons land zijn waargenomen. De site is een initiatief van Naturalis en het Ministerie van LNV, en ze wordt al sinds de eerste beginjaren gerealiseerd in samenwerking met Trezorix.  Er is nu een geheel vernieuwde versie online gegaan, waarin de RNA Toolset wordt ingezet voor het produceren en onderhouden van de complexe taxonomische structuren waarvan het Soortenregister gebruik maakt, en voor het presenteren en monitoren van de uiteenlopende informatie die wordt geleverd door het Ministerie van LNV, Waarnemingen.nl en diverse andere gegevensbeherende organisaties. Onze Delftse overbuur Fabrique tekent voor de vormgeving. Lees meer...

 • image strip facetdet 00

  Wat voor boktor is dit?

  08-12-2009   Wie wil weten wat voor boktorren er in zijn tuin rondscharrelen kan voortaan terecht bij Naturalis. Online welteverstaan, want sinds kort heeft het nationaal natuurhistorisch museum een website waarop bezoekers boktorren kunnen determineren. Met dit digitale determinatiesysteem kunnen gebruikers in willekeurige volgorde en geholpen door beeldmateriaal gemakkelijk herkenbare eigenschappen kiezen. Zo komen ze uiteindelijk uit op de soort die ze voor zich hebben. Dit determinatiesysteem is een van de resultaten uit het project Facetdeterminatie, waarin Naturalis en Trezorix tools en workflows hebben ontwikkeld om op basis van spreadsheets determinatiesets te maken. De tools en workflows zijn zo generiek dat ook andere partijen ze kunnen gebruiken. Zo gaat het Legermuseum het systeem aan haar online bezoekers aanbieden om uniformen te kunnen determineren. Lees meer...

 • image strip legeremuseum 01

  Groen licht voor Geallieerde Collecties

  01-12-2009   De afgelopen jaren heeft het Legermuseum in Delft aanzienlijk geïnvesteerd in het digitaliseren van zijn collecties. Deze digitale schatkamer bevat uiteenlopende bronnen die samen een gedetailleerd beeld geven van de Nederlandse krijgshistorie. Momenteel is echter slechts een klein deel van deze bronnen online beschikbaar en zijn de verbanden tussen de verschillende bronnen moeilijk zichtbaar te maken. Om dit te veranderen is aan het Legermuseum uit het programma Digitaliseren met Beleid een subsidie toegekend voor de uitvoering van het project Geallieerde Collecties. In dit project worden negen digitale collecties samengebracht in een RNA-omgeving, zodat eindgebruikers ze op aantrekkelijke en coherente wijze kunnen doorzoeken en raadplegen. Lees meer...

 
tekst zoeken